Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Fundusz założycielski i majątek

1. Struktura własnościowa Klinicznego Centrum:

  • fundusz założycielski stanowiący w 100% własność Województwa Opolskiego,
  • fundusz zakładu.

2. Kliniczne Centrum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową pokrywając koszty swej działalności i zobowiązań z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów.

 

Majątek obejmuje:

  • nieruchomości, pozostające w użytkowaniu,
  • majątek ruchomy (w tym aparatura i sprzęt medyczny) stanowiący własność zakładu.

 

Majątek Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Wartości niematerialne i prawne

647 718,47

Środki trwałe

34 266 377,18

a) grunty

2 073 423,00

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

26 446 591,65

c) urządzenia techniczne i maszyny

1 594 035,84

d) środki transportu

0,00

e) inne środki trwałe

4 152 326,69

Środki trwałe w budowie

2 766 531,39

Razem rzeczowe aktywa trwałe

37 032 908,57

 

e-mail: 

Podmiot udostępniający: Kliniczne Centrum tel.: 77-4543949
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dorota Witkiewicz
Data wytworzenia: 2016-07-25