Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Fundusz założycielski i majątek

1. Struktura własnościowa Klinicznego Centrum:

  • fundusz założycielski stanowiący w 100% własność Województwa Opolskiego,
  • fundusz zakładu.

2. Kliniczne Centrum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową pokrywając koszty swej działalności i zobowiązań z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów.

 

Majątek obejmuje:

  • nieruchomości, pozostające w użytkowaniu,
  • majątek ruchomy (w tym aparatura i sprzęt medyczny) stanowiący własność zakładu.

Majątek Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii

w Opolu wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Środki trwałe

33 546 423.94

a) grunty

2 073 423,00

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

26 724 967.54

c) urządzenia techniczne i maszyny

1 388 954.65

d) środki transportu

0,00

e) inne środki trwałe

3 359 078.75

Wartości niematerialne i prawne

709 757.82

Środki trwałe w budowie

1 662 774.57

Razem rzeczowe aktywa trwałe

35 209 198.51

 


 

e-mail:

 

Podmiot udostępniający: Kliniczne Centrum tel: 77-4543949
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dorota Witkiewicz
Data wytworzenia: 2016-07-25