Przejdź do treści strony

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Fundusz założycielski i majątek

1. Struktura własnościowa Klinicznego Centrum:

 • fundusz założycielski stanowiący w 100% własność Województwa Opolskiego,
 • fundusz zakładu.

2. Kliniczne Centrum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową pokrywając koszty swej działalności i zobowiązań z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów.

 

Majątek obejmuje:

 • nieruchomości, pozostające w użytkowaniu,
 • majątek ruchomy (w tym aparatura i sprzęt medyczny) stanowiący własność zakładu.

Majątek Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii

w Opolu wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Środki trwałe

22 359 809,41

a) grunty

2 073 423,00

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

15 658 085,68

c) urządzenia techniczne i maszyny

470 641,27

d) środki transportu

0,00

e) inne środki trwałe

4 157 659,46

Wartości niematerialne i prawne

537 384,13

Środki trwałe w budowie

221 722,00

Razem rzeczowe aktywa trwałe

23 118 915,54

 

e-mail:

 

Podmiot udostępniający: Główna Księgowa tel: 77-4543949
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dorota Witkiewicz
Data wytworzenia: 2016-07-25

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  03-07-2009
  przez: Natalia Szwach
 • opublikowano:
  03-07-2009 13:12
  przez: Administrator Strony
 • zmodyfikowano:
  19-08-2020 13:37
  przez: Tomasz Domagała
 • podmiot udostępniający:
  Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
  odwiedzin: 5549
Dane jednostki:

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
45-066 Opole
ul. Reymonta 8
NIP: 754-24-80-425 REGON: 000640136
Numer konta: 87 1020 3668 0000 5302 0151 6210

Dane kontaktowe:

tel.: 77 45 45 401
fax: 77 45 36 106
e-mail: centrum@ginekologia.opole.pl
strona www: ginekologia.opole.pl