Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Fundusz założycielski i majątek

1. Struktura własnościowa Klinicznego Centrum:

  • fundusz założycielski stanowiący w 100% własność Województwa Opolskiego,
  • fundusz zakładu.

2. Kliniczne Centrum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową pokrywając koszty swej działalności i zobowiązań z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów.

 

Majątek obejmuje:

  • nieruchomości, pozostające w użytkowaniu,
  • majątek ruchomy (w tym aparatura i sprzęt medyczny) stanowiący własność zakładu.

Majątek Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii

w Opolu wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Środki trwałe

22 359 809,41

a) grunty

2 073 423,00

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

15 658 085,68

c) urządzenia techniczne i maszyny

470 641,27

d) środki transportu

0,00

e) inne środki trwałe

4 157 659,46

Wartości niematerialne i prawne

537 384,13

Środki trwałe w budowie

221 722,00

Razem rzeczowe aktywa trwałe

23 118 915,54

 

e-mail:

 

Podmiot udostępniający: Główna Księgowa tel: 77-4543949
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dorota Witkiewicz
Data wytworzenia: 2016-07-25