Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Fundusz założycielski i majątek

1. Struktura własnościowa Klinicznego Centrum:

  • fundusz założycielski stanowiący w 100% własność Województwa Opolskiego,
  • fundusz zakładu.

2. Kliniczne Centrum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową pokrywając koszty swej działalności i zobowiązań z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów.

 

Majątek obejmuje:

  • nieruchomości, pozostające w użytkowaniu,
  • majątek ruchomy (w tym aparatura i sprzęt medyczny) stanowiący własność zakładu.

Majątek Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii

w Opolu wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Środki trwałe

23 299 283,13

a) grunty

2 073 423,00

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

15 571 220,68

c) urządzenia techniczne i maszyny

878 014,41

d) środki transportu

0,00

e) inne środki trwałe

4 776 625,04

Wartości niematerialne i prawne

457 253,00

Środki trwałe w budowie

240 088,50

Razem rzeczowe aktywa trwałe

23 996 624,63

 


 

e-mail:

 

Podmiot udostępniający: Główna Księgowa tel: 77-4543949
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dorota Witkiewicz
Data wytworzenia: 2016-07-25