Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole w 2005 roku

Lp.

Termin kontroli
Kontrolujący
Zakres kontroli
1.
Styczeń
Urząd Dozoru Technicznego w Opolu
Kontrola autoklawów i zbiorników ciśnieniowych.
2.
Luty
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kontrola dotycząca realizacja umowy nr 08R/10055/03/01/04 i 08R/10055/03/01/2005, zasad organizacji udzielanych świadczeń i ilości usług
3.
Kwiecień
Urząd Celny w Opolu
Przychody i rozchody spirytusu w Aptece.
4.
Maj
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Prawidłowość wykorzystania, dokumentowania i rozliczenia dotacji na staże podyplomowe pielęgniarek i położnych w 2004r.
5.
Maj
PSSE Opole
Higiena pracy.
6.
Czerwiec
Opolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Opolu
Zgodność dokumentacji rejestrowej ze stanem faktycznym.
7.
Czerwiec
PSSE Opole
Bieżąca kontrola sanitarna szpitala.
8.
Czerwiec
PSSE Opole
Higiena pracy.
9.
Czerwiec
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego
Kontrola Poradni Endokrynologii Ginekologicznej.
10.
Wrzesień
PSSE Opole
Kontrola bieżąca Przyszpitalnej Przychodni Ginekologiczno – Położniczej.
11.
Październik
Powiatowy Urząd Pracy
Kontrola umów stażystów.
12.
Październik
Wojewoda Opolski
Kontrola na zakończenie realizacji projektu „Zakup specjalistycznej aparatury w celu unowocześnienia technik endoskopowych w ginekologii”.
13.
Październik
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Kontrola działalności Zespołu.
14.
Listopad
PSSE Opole
Kontrola szczepień noworodków. Postępowanie z dziećmi martwo narodzonymi, martwymi płodami.
15.
Listopad
Wojewoda Opolski
Kontrola zgodnie z §7 rozporządzenia MZ z dn.25.10.02 r. w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich.
16.
Listopad
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola
Kontrola stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej utworzonego ze środków PFRON.
17.
Listopad
RCKiK Opole
Kontrola laboratorium serologicznego. Kontrola oddziałów w zakresie krwiolecznictwa.
18.
Grudzień
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Zadanie realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.
19.
Grudzień
PSSE Opole
Higiena pracy.

 

 
--------
Informacje opracowała: Małgorzata Sobel ; tel: 077-4417767