Przejdź do treści strony

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole w 2005 roku

Lp.

Termin kontroli
Kontrolujący
Zakres kontroli
1.
Styczeń
Urząd Dozoru Technicznego w Opolu
Kontrola autoklawów i zbiorników ciśnieniowych.
2.
Luty
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kontrola dotycząca realizacja umowy nr 08R/10055/03/01/04 i 08R/10055/03/01/2005, zasad organizacji udzielanych świadczeń i ilości usług
3.
Kwiecień
Urząd Celny w Opolu
Przychody i rozchody spirytusu w Aptece.
4.
Maj
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Prawidłowość wykorzystania, dokumentowania i rozliczenia dotacji na staże podyplomowe pielęgniarek i położnych w 2004r.
5.
Maj
PSSE Opole
Higiena pracy.
6.
Czerwiec
Opolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Opolu
Zgodność dokumentacji rejestrowej ze stanem faktycznym.
7.
Czerwiec
PSSE Opole
Bieżąca kontrola sanitarna szpitala.
8.
Czerwiec
PSSE Opole
Higiena pracy.
9.
Czerwiec
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego
Kontrola Poradni Endokrynologii Ginekologicznej.
10.
Wrzesień
PSSE Opole
Kontrola bieżąca Przyszpitalnej Przychodni Ginekologiczno – Położniczej.
11.
Październik
Powiatowy Urząd Pracy
Kontrola umów stażystów.
12.
Październik
Wojewoda Opolski
Kontrola na zakończenie realizacji projektu „Zakup specjalistycznej aparatury w celu unowocześnienia technik endoskopowych w ginekologii”.
13.
Październik
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Kontrola działalności Zespołu.
14.
Listopad
PSSE Opole
Kontrola szczepień noworodków. Postępowanie z dziećmi martwo narodzonymi, martwymi płodami.
15.
Listopad
Wojewoda Opolski
Kontrola zgodnie z §7 rozporządzenia MZ z dn.25.10.02 r. w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich.
16.
Listopad
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola
Kontrola stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej utworzonego ze środków PFRON.
17.
Listopad
RCKiK Opole
Kontrola laboratorium serologicznego. Kontrola oddziałów w zakresie krwiolecznictwa.
18.
Grudzień
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Zadanie realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.
19.
Grudzień
PSSE Opole
Higiena pracy.

 

 
--------
Informacje opracowała: Małgorzata Sobel ; tel: 077-4417767
Metryczka
 • wytworzono:
  03-07-2009
  przez: Liliana Ciesiołkiewicz
 • opublikowano:
  03-07-2009 13:11
  przez: Administrator Strony
 • zmodyfikowano:
  19-02-2019 14:16
  przez: Liliana Ciesiołkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
  odwiedzin: 11951
Dane jednostki:

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
45-066 Opole
ul. Reymonta 8
NIP: 754-24-80-425 REGON: 000640136
Numer konta: 87 1020 3668 0000 5302 0151 6210

Dane kontaktowe:

tel.: 77 45 45 401
fax: 77 45 36 106
e-mail: centrum@ginekologia.opole.pl
strona www: ginekologia.opole.pl