Przejdź do treści strony

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole w 2008 roku

Lp.

Termin kontroli
Kontrolujący
Zakres kontroli
1.
Luty
OOW NFZ
Realizacja umowy 08R/10055/03/01/SZP/2007 i 08R/10055/03/01/SZP/2008 w zakresie realizacji świadczeń na podstawie analizy wykonanych usług w 2007 r.
2.
Marzec
OCZP w Opolu
Kontrola w zakresie wynajmu i dzierżawy sprzętu medycznego, gospodarowania mieniem jednostki i gospodarki finansowej jednostki.
3.
Kwiecień
Państwowa Inspekcja Pracy
BHP. Czas pracy.
4.
Maj
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Rzeczowe aktywa trwałe. Inwentaryzacja składników majątkowych. Rozrachunki w zakresie należności.
5.
Lipiec
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Gospodarka odpadami.
6.
Lipiec
NIK - Delegatura w Opolu
Realizacja wybranych zadań „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w latach 2006 – 2008 – I półrocze”
7.
Październik
RCKiK
Kontrola oddziałów w zakresie gospodarki krwią.
8.
Październik
OOW NFZ
Sprawdzenie gabinetu kolposkopii do konkursu HPV.
9.
Listopad
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Realizacja zadań statutowych. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Dotacje. Umowy na świadczenia zdrowotne. Realizacja staży.
10.
Grudzień
PSSE Opole
Kontrola żywności – ocena stanu sanitarnego.
11.
Grudzień
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.

  

--------
Informacje opracowała: Małgorzata Sobel ; tel: 077-4417767
Metryczka
  • opublikowano:
    03-07-2009 13:12
    przez: Administrator Strony
Dane jednostki:

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
45-066 Opole
ul. Reymonta 8
NIP: 754-24-80-425 REGON: 000640136
Numer konta: 87 1020 3668 0000 5302 0151 6210

Dane kontaktowe:

tel.: 77 45 45 401
fax: 77 45 36 106
e-mail: centrum@ginekologia.opole.pl
strona www: ginekologia.opole.pl