Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole w 2011 roku

nowa podstrona, dodana 2011-07-26

 

Lp.
Termin kontroli
Kontrolujący
Zakres kontroli
 1.  
styczeń
PWIS Opole
Kontrola na wniosek jednostki - pomiary na Oddziale Noworodków.
 1.  
marzec
PSSE Opole
Pobór próbek wody ciepłej do badań.
 1.  
kwiecień
PPIS Opole
Kontrola kompleksowa.
 1.  
kwiecień/maj
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Kontrola planowa dot. realizacji projektu pn. "Szpitale opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej nr WND.RPOP.05.02.01-16-001/08"
 1.  
maj/czerwiec
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
1. Zawieranie, ewidencja i rozliczanie umów z tytułu dostaw i usług.
2. Rozrachunki z tytułu zobowiązań.
 1.  
czerwiec
Urząd Miasta Opole
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Kontrola zadań z zakresu obrony cywilnej.
 1.  
lipiec
PSSE Opole
Ocena realizacji wymogów z zakresu bhp narażenia na czynniki biologiczne, chemiczne, rakotwórcze.
 1.  
lipiec
PSSE Opole
Pobór próbek wody.
 1.  
wrzesień WSSE  Opole Kontrola stanu higieny radiacyjnej
 1.  
wrzesień  Minister Zdrowia Prawidłowość wykorzystania  dotacji udzielonej w 2010 r. w ramach programu „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia
 1.  
październik  PSSE Opole  urzędowa kontrola żywności
 1.  
październik  OOW NFZ Realizacja umowy 08R/10055/03/01/SZP/2011 w zakresie prawidłowości rozliczania Świadczeń wg JGP: N21, N22, N23, N24, N25 oraz spełnienia wymagań do realizacji leczenia szpitalnego  - III poziom referencyjny z neonatologii, położnictwa i ginekologii
 1.  
październik  Urząd Miasta Opola  Inwentaryzacja sprzętu obrony cywilnej
 1.  
 listopad  Wojewoda Opolski  Okresowa apteki
 1.  
listopad  Centralny Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program  Profilaktyki Wczesnego Wykrywania Raka Piersi i Profilaktyki Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy  Coroczna wizytacja WOK
 1.  
grudzień  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 1. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielonych świadczeń zdrowotnych
2. Prawidłowość gospodarowania mieniem
3. Prawidłowość wykorzystania, udokumentowania  i rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu Województwa Opolskiego lub za jego pośrednictwem w 2010r.
 1.  
grudzień   RCKiK Kontrola  oddziałów zakresie gospodarki krwią 

Podmiot udostępniający: DOAiM
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Sobel
Data wytworzenia: 2012-01-17