Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole w 2012 roku

nowa podstrona, dodana 2012-01-17

Lp.
Termin kontroli
Kontrolujący
Zakres kontroli
 1.  
styczeń
Biuro Badań Bilansów i Ekspertyz Sp. z o.o. w Opolu
Badanie sprawozdania finansowego za 2011 r
 1.  
luty
PSSE Opole
Pobór próbek wody w kierunku legionella op.
 1.  
kwiecień
PSSE Opole
Kontrola kompleksowa.
 1.  
maj / lipiec
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Prawidłowość dokonywania i rozliczania wydatków o równowartości powyżej kwoty 14.000 euro oraz stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych na wybranych p
 1.  
czerwiec
OOW NFZ
Kontrola przed realizacją programu Profilaktyka Zakażeń wirusem RS
 1.  
sierpień
PSSE Opole
Ocena narażenia zakażeniem pani Z.W. w sprawie choroby zawodowej z poz. 17.9 wykazu chorób zakaźnych. Kontrola z akt osobowych -archiwalnych.
 1.  
wrzesień
Wojewoda Opolski
Wizyta monitorująca w ramach kontroli trwałości ZPORR projektu "Modernizacja oddziałów szpitalnych w celu unowocześnienia infrastruktury ochrony zdrowia"
 1.  
październik
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
1. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych.
2. Prawidłowość gospodarowania mieniem.
3. Prawidłowość wykorzystania i udokumentowaniarozliczenia dotacji udzielanych z budżetu Woj. Opolskiego w 2011 r.
 1.  
listopad RCKiK w Opolu Kontrola oddziałów szpitalnych w zakresie gospodarki krwią
 1.  
listopad

 WSSE  Opole

Kontrola w związku z ubieganiem się o zezwolenie na skasowanie aparatu rentgenowskiego
 1.  
grudzień  WSSE  Opole pomiary kontrolne w Boksie R  - w związku z ubieganiem się o zezwolenie
 1.  
grudzień  OOW NFZ

Kontrola realizacji umowy 08R/10055/03/01/SZP/2012  zawartej na świadczenia opieki zdrowotnej o kodzie 03.4450.060.02 - połóżnictwo i i ginekologia - hospitalizacja - III poziom referencyjny pod kątem liczby i kwalifikacji personelu medycznego w oddziałach gin-położniczych oraz wyposażenie tych oddziałów. Kontrola prawidłowości prowadzenia indywidualnej i zbiorowej dokumentacji medycznej w oddziałach gin-położniczych ze szczególnym uwzględnieniem porodów mnogich.


 

Podmiot udostępniający: DOAiM
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Sobel
Data wytworzenia: 2013-06-27