Przejdź do treści strony

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy przyjmowane i realizowane są zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania Administracyjnego. Korespondencja wpływająca rejestrowana jest w dzienniku korespondencji. Pisma wychodzące rejestrowane są w książkach kancelaryjnych w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

Sposób przyjmowania skarg i wniosków:

 • Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 • Skargi i wnioski ustne przyjmowane są przez Dyrektora Klinicznego Centrum, ordynatorów oraz kierowników komórek organizacyjnych, zgodnie z zakresem obowiązków.
 • Dyrektor Klinicznego Centrum przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 13:00 do 15:00.
 • Pełnomocnik ds. Praw Pacjentów przyjmuje w sprawach skarg i wniosków od poniedziałku do piątku od godziny 12:30 do 14:00
 • Wszystkie skargi i wnioski ewidencjonowane są w sekretariacie Klinicznego Centrum w książce skarg i wniosków.
 • Skargi i wnioski dotyczące pracowników Klinicznego Centrum rozpatruje Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.
 • W przypadku gdy przedmiotem skargi lub wniosku jest sprawa skomplikowana Dyrektor Klinicznego Centrum powołuje komisje do rozpatrzenia skargi lub wniosku.


--------
Informacje opracowała: Małgorzata Sobel ; tel: 077-4417767

 

Metryczka
 • wytworzono:
  03-07-2009
  przez: Bogumiła Stasiak
 • opublikowano:
  03-07-2009 13:11
  przez: Administrator Strony
 • zmodyfikowano:
  08-05-2019 11:18
  przez: Liliana Ciesiołkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii
  odwiedzin: 5343
Dane jednostki:

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
45-066 Opole
ul. Reymonta 8
NIP: 754-24-80-425 REGON: 000640136
Numer konta: 87 1020 3668 0000 5302 0151 6210

Dane kontaktowe:

tel.: 77 45 45 401
fax: 77 45 36 106
e-mail: centrum@ginekologia.opole.pl
strona www: ginekologia.opole.pl