Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy przyjmowane i realizowane są zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania Administracyjnego. Korespondencja wpływająca rejestrowana jest w dzienniku korespondencji. Pisma wychodzące rejestrowane są w książkach kancelaryjnych w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

Sposób przyjmowania skarg i wniosków:

  • Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
  • Skargi i wnioski ustne przyjmowane są przez Dyrektora Klinicznego Centrum, ordynatorów oraz kierowników komórek organizacyjnych, zgodnie z zakresem obowiązków.
  • Dyrektor Klinicznego Centrum przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 13:00 do 15:00.
  • Pełnomocnik ds. Praw Pacjentów przyjmuje w sprawach skarg i wniosków od poniedziałku do piątku od godziny 12:30 do 14:00
  • Wszystkie skargi i wnioski ewidencjonowane są w sekretariacie Klinicznego Centrum w książce skarg i wniosków.
  • Skargi i wnioski dotyczące pracowników Klinicznego Centrum rozpatruje Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.
  • W przypadku gdy przedmiotem skargi lub wniosku jest sprawa skomplikowana Dyrektor Klinicznego Centrum powołuje komisje do rozpatrzenia skargi lub wniosku.


--------
Informacje opracowała: Małgorzata Sobel ; tel: 077-4417767