Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy przyjmowane i realizowane są zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania Administracyjnego. Korespondencja wpływająca rejestrowana jest w dzienniku korespondencji. Pisma wychodzące rejestrowane są w książkach kancelaryjnych w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

Sposób przyjmowania skarg i wniosków:

  1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
  • pisemnie na adres: Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. W. Reymonta 8, 45-066 Opole,
  • pisemnie faksem pod numerem 77 453 61 06,
  • pisemnie pocztą elektroniczną na adres : pelnomocnikpacjenta@ginekologia.opole.pl
  • ustnie do protokołu.
  1. Skargi i wnioski wnoszone ustnie przyjmują :
  • Pełnomocnik Praw Pacjenta- od poniedziałku do piątku, od 12:30 do 14:00,
  • osoba obsługująca Sekretariat Dyrektora- od poniedziałku do piątku, od 08:00 do 15:00.

Z przyjęcia skargi lub wniosku wniesionych ustnie sporządza się protokół. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek oraz zwięzły opis sprawy. Protokół podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący skargę lub wniosek.

Skargi lub wnioski wnoszone pisemnie przyjmuje Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum w celu dokonania rejestracji skargi lub wniosku. Po dokonaniu rejestracji skarga lub wniosek przekazywane są do Dyrektora Klinicznego Centrum. O tym czy pismo jest skargą lub wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna.


--------
Informacje opracowała: Liliana Ciesiołkiewicz, tel: 077-441 77 67