Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole w 2016 roku

 

Lp.
Termin kontroli
Kontrolujący
Zakres kontroli
  1.  
kwiecień OOW NFZ Realizacja umowy nr  08R/10055/03/01/SZP/2016 z dnia 18.12.2015 odnośnie naruszenia przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  1.  
kwiecień Państwowa Inspekcja Sanitarna w Opolu Bieżący stan sanitarny i techniczny
  1.  
maj Państwowy Instytut Sanitarny Opole Urzędowa kontrola żywności. Kontrola tematyczna.
  1.  
czerwiec Konsultant Wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla województwa opolskiego Realizacja kształcenia lekarzy. Dostępność świadczeń zdrowotnych. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną.
  1.  
październik OOW NFZ Ocena realizacji umowy nr 08R/10055/03/01/SZP/2015 i 08R/10055/03/SZP/16/1 oraz 08R/10055/03/01/SZP/2016 w zakresie prawidłowości i zgodności z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.
  1.  
listopad dr n. med. Renata Banach-Strużycka z up. MZ 50112016 Przeprowadzono kontrolę jakości badań cytologicznych na etapie diagnostyki pogłębionej.
      7. listopad Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu Kontrola oddziałów w zakresie gospodarki krwią i jej składnikami. kontrola warunków przechowywania krwi i jej składników przed przetoczeniem oraz pojemników z pozostałością po przetoczeniu.

 

 

Podmiot udostępniający: DON
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Sobel
Data wytworzenia: 2016-11-23