Przejdź do treści strony

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole w 2019

Lp.
Termin kontroli
Kontrolujący
Zakres kontroli

1

styczeń Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu

1.Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3. Prawidłowość i terminowość opracowywanie wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

2

marzec / kwiecień Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

1. Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, w wybranym zakresie.

2. Gospodarka finansowa, w wybranym zakresie

3

kwiecień Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Opolu Pobór próbek wody - Legionella op.

4

kwiecień Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Opolu Bieżący stan sanitarny i techniczny, kontrola bieżąca

 5

czerwiec Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Opolu Stosowanie w działalności zawodowej produktów biobójczych
      6 sierpień Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Opolu Nadzór  nad stanem higieny radiacyjnej

7

sierpień Wojewoda Opolski
 1. Realizacja kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy
 2. Dostępność świadczeń zdrowotnych
 3. Wyposażenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych w aparaturę i sprzęt medyczny, oraz efektywne ich wykorzystanie w realizacji zadań dydaktycznych
      8 wrzesień Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Opolu Nadzór nad stanem higieny pracy przy źródłach pól elektromagnetycznych

9

wrzesień Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Opolu Urzędowa kontrola żywności
      10 listopad Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Opolu Ocena realizacji ogólnych wymogów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy; narażenie zawodowe na czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy.

 

 

Podmiot udostępniający: DON
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Sobel
Data wytworzenia: 2020-05-04

 

Metryczka
 • wytworzono:
  08-05-2019
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  08-05-2019 09:48
  przez: Liliana Ciesiołkiewicz
 • zmodyfikowano:
  28-10-2020 13:47
  przez: Liliana Ciesiołkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
  odwiedzin: 921
Dane jednostki:

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
45-066 Opole
ul. Reymonta 8
NIP: 754-24-80-425 REGON: 000640136
Numer konta: 87 1020 3668 0000 5302 0151 6210

Dane kontaktowe:

tel.: 77 45 45 401
fax: 77 45 36 106
e-mail: centrum@ginekologia.opole.pl
strona www: ginekologia.opole.pl