Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole w 2019

Lp.
Termin kontroli
Kontrolujący
Zakres kontroli

1

styczeń Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu

1.Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3. Prawidłowość i terminowość opracowywanie wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

2

marzec / kwiecień Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

1. Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, w wybranym zakresie.

2. Gospodarka finansowa, w wybranym zakresie

3

kwiecień Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Opolu Pobór próbek wody - Legionella op.

4

kwiecień Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Opolu Bieżący stan sanitarny i techniczny, kontrola bieżąca

 5

czerwiec Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Opolu Stosowanie w działalności zawodowej produktów biobójczych
      6 sierpień Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Opolu Nadzór  nad stanem higieny radiacyjnej

7

sierpień Wojewoda Opolski
  1. Realizacja kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy
  2. Dostępność świadczeń zdrowotnych
  3. Wyposażenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych w aparaturę i sprzęt medyczny, oraz efektywne ich wykorzystanie w realizacji zadań dydaktycznych
      8 wrzesień Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Opolu Nadzór nad stanem higieny pracy przy źródłach pól elektromagnetycznych

9

wrzesień Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Opolu Urzędowa kontrola żywności
      10 listopad Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Opolu Ocena realizacji ogólnych wymogów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy; narażenie zawodowe na czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy.

 

 

Podmiot udostępniający: DON
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Sobel
Data wytworzenia: 2020-05-04