Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole w 2022

Lp.

Termin kontroli

Kontrolujący

Zakres kontroli

1

marzec Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych
w obiekcie budowlanym.

2 kwiecień

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Opolu

Stan sanitarno-techniczny i porządkowy pomieszczeń, wentylacja pomieszczeń, gospodarka odpadami, obrót bielizną, dokumentacja zdrowotna pracowników, stosowanie zasad dezynfekcji i sterylizacji, wykonawstwo i dokumentacja szczepień noworodków i wcześniaków, warunki przechowywania preparatów szczepionkowych, profilaktyka zakażeń szpitalnych.

3

sierpień Państwowa Inspekcja Pracy, Inspektor Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy

Zakresem kontroli objęto sprawdzenie przestrzegania przepisów prawa pracy,
w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących występowania substancji chemicznych
o właściwościach rakotwórczych lub mutagennych oraz produktów biobójczych na stanowiskach pracy.

4 sierpień Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla województwa opolskiego

Realizacja kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy. Dostępność do świadczeń zdrowotnych. Wyposażenie  podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych
w aparaturę i sprzęt medyczny oraz efektywne ich wykorzystanie
w realizacji zadań dydaktycznych.

5 listopad Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Opolu
Ocena realizacji ogólnych wymogów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: narażenie zawodowe na czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy,
w tym czynniki rakotwórcze.
6 grudzień Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  w Opolu Postępowanie z substancjami kontrolowanymi , nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881) wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej, oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane , nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.
7 grudzień Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Inwentaryzacja Aktywów i Pasywów za rok 2021. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-I.1711.16.2021TB z dnia 10 listopada  2021 r.

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: DON
Informację wytworzył(a) lub za treść  Bernadeta Gołębiewska
Data wytworzenia: 2023-03-08